Docent

Opleiding

Mijn naam is Francis van der Weide. In 2000 ben ik begonnen met een yogadocentenopleiding om kennis te maken met yogahoudingen, meditatie en de filosofie van yoga. Na enkele jaren gestart met lesgeven en dit leidde tot meer inzicht in yoga en de mooie ervaring van het delen van deze kennis. Gaandeweg ontstond er de behoefte naar meer inzicht in de houdingen om zo te voorkomen dat cursisten zich tijdens het aannemen ervan zouden forceren.
De 5-jarige Viniyoga docentenopleiding (erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland) in België, gegeven door Flor Stickens, voorzag in deze behoefte. Viniyoga heeft als uitgangspunt dat de houding moet worden aangepast aan de persoon en niet andersom. Tevens worden de wat meer uitdagende houdingen voorbereid en gecompenseerd. In 2011 heb ik deze opleiding afgerond. De 3- jarige nascholing die bij deze opleiding hoort, heb ik van 2014-2017 gedaan.

Bijscholing/Specialisatie

Sindsdien de specialisatie “Yoga bij kanker” (H-yoga) gedaan. Ook volg ik regelmatig bijscholingen. Met name de lessen van de leraren in de Traditie van de Meesters uit de Himâlaya’s zijn voor mij erg leerzaam. Zoals bijvoorbeeld de in 2014 gedane basistraining “Mindful ademen” bij Marilou Hermens. De jaarlijks terugkerende Stiltedagen gegeven door diverse leraren en Swami’s in deze Traditie geven meer inzicht in aandacht, stilte en meditatie. De afgelopen jaren volg ik regelmatig satsangs, retreats (waaronder ook in Rishikesh, India) en andere bijeenkomsten gegeven door Ma Tripurashakti Bharati die tot verdere verdieping leiden.
Tijdens een retreat zei een leraar uit deze Traditie dat er met betrekking tot yoga 3 woorden belangrijk zijn om te onthouden, namelijk:

“Practice, practice, practice”

Swami Veda Bharati

Voor mij is dit ook het aantrekkelijke van yoga: de toepasbaarheid in het dagelijks leven.

Sadhana Mandir (Swami Rama’s Ashram in Rishikesh)