Yogales

De gedachte

De tijdens de les toegepaste houdingen zijn volgens de traditie van de Viniyoga. De grondlegger had als uitgangspunt:

“Het is niet de persoon die zich moet aanpassen aan de yoga (houding), maar de yoga (houding) die moet aangepast worden aan de persoon.”

Shrî Krisjnamâcârya

Bij het oefenen is het belangrijk dat de diverse houdingen bewust (met aandacht) worden uitgevoerd. Hierdoor krijg je een beter contact met het lichaam. Je kunt spanningen sneller aanvoelen en makkelijker loslaten. Daarbij hoort ook het oefenen in observeren van de gedachten. Dit zal je bewuster maken van denkpatronen/ onrust, die je door oefening vervolgens geleidelijk kunt gaan loslaten. Je zult de toepasbaarheid van deze wijze van oefenen in het dagelijks leven gaan merken en hoe dit haar vruchten gaat afwerpen (“practice, practice, practice”).

De praktijk

De les ziet er als volgt uit. We starten met een kort zitten om de aandacht naar binnen te brengen. Vervolgens doen we een oefenschema, waarbij de houdingen zowel dynamisch als statisch worden uitgevoerd. Tussen de houdingen zijn er korte observaties. Tot slot is er een geleide ontspanning (liggend/ zittend), waarna zittend de aandacht verder naar binnen wordt geleid.