Yogalessen

De tijdens de les toegepaste houdingen komen uit de Viniyoga. De grondlegger (Shrî Krisjnamâcârya) van deze benadering had als uitgangspunt:

Het is niet de persoon die zich moet aanpassen aan de yoga, maar de yoga die aangepast moet worden aan de persoon.

Bij yoga is het belangrijk dat de diverse houdingen bewust (met aandacht) worden uitgevoerd. Hierdoor krijgt u een beter contact met uw lichaam. U kunt spanningen dan beter aanvoelen en makkelijker loslaten.

Daarbij hoort ook het oefenen in observeren van de gedachten. Dit zal u bewuster maken van denkpatronen/onrust, die u met behulp van concentratieoefeningen vervolgens geleidelijk kunt gaan loslaten.

De les ziet er als volgt uit:

We starten met yogahoudingen die zowel statisch als dynamisch worden uitgevoerd. In de geleide ontspanning erna richten we ons op het loslaten van overbodige spanning. Tot slot wordt de aandacht naar binnen gebracht tijdens een concentratieoefening (voorbereiding tot meditatie).

Er wordt in kleine groepen yogales gegeven. Er is daarom voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht.