Yoga

Veel mensen denken bij het woord “yoga” aan het lichaam in ingewikkelde posities brengen, zoals op het hoofd gaan staan. Yoga is veel meer dan een soort gymnastiek. Yoga is een Oosterse levensfilosofie. Het woord yoga kent vele betekenissen, waaronder éénwording, heel worden, zelfinzicht. In het basiswerk over yoga,  de sutra’s van Patañjali, worden de 8 stappen beschreven hoe tot “yoga” te komen. Het doen van houdingen, de zogenaamde âsana’s, is  één van de stappen op het pad van yoga.